Cơ Khí Đúc

Đồ Đồng Mỹ Nghệ

thông tin liên hệ
Mr. Quang
Kinh Doanh - 0916 299 079

Cơ Khí Đúc

BƠM HÚT CÁT 400 CHỐNG MÀI MÒN
BƠM HÚT CÁT 400 CHỐNG MÀI MÒN
DY2-300*BUỒNG BƠM HÚT CÁT 300 CHỐNG MÀI MÒN
DY2-300*BUỒNG BƠM HÚT CÁT 300 CHỐNG MÀI MÒN
DY2-250*BUỒNG BƠM HÚT CÁT 250 CHỐNG MÀI MÒN
DY2-250*BUỒNG BƠM HÚT CÁT 250 CHỐNG MÀI MÒN
DY2-200*BUỒNG BƠM HÚT CÁT 200 CHỐNG MÀI MÒN
DY2-200*BUỒNG BƠM HÚT CÁT 200 CHỐNG MÀI MÒN
Hàm Nghiền Đá
Hàm Nghiền Đá
Buly - Bánh Đà
Buly - Bánh Đà
Chèn Hàm Nghiền Đá
Chèn Hàm Nghiền Đá
Răng Gầu Máy Xúc
Răng Gầu Máy Xúc
Trục Máy Búa
Trục Máy Búa
Búa Đập Máy Đá
Búa Đập Máy Đá
Sàng Đập Máy Đá
Sàng Đập Máy Đá
Trục Máy Theo Yêu Cầu
Trục Máy Theo Yêu Cầu
Cánh Tay Cối Trộn
Cánh Tay Cối Trộn
Bàn Tay Cối Trộn
Bàn Tay Cối Trộn
Bàn Tay Cối Trộn
Bàn Tay Cối Trộn
Tấm Lót Cối Trộn
Tấm Lót Cối Trộn
Bơm Axít
Bơm Axít
Cánh Bơm Axít
Cánh Bơm Axít
Cánh Bơm Axít
Cánh Bơm Axít
Cánh Bơm Casu Lõi Thép
Cánh Bơm Casu Lõi Thép
Bi Nghiền
Bi Nghiền
Tấm Lót
Tấm Lót
Lô Nghiền
Lô Nghiền
Thanh Đập
Thanh Đập
BỘ MỒN RA GẠCH THẾ HỆ MỚI CHỐNG MÀI MÒN
BỘ MỒN RA GẠCH THẾ HỆ MỚI CHỐNG MÀI MÒN
NÚT GẠCH (QUẢ ĐÀO) CHỐNG MÀI MÒN
NÚT GẠCH (QUẢ ĐÀO) CHỐNG MÀI MÒN
Con Lăn Chữ Gạch Tuynel
Con Lăn Chữ Gạch Tuynel
Vành Quả Cán Nghiền Đất
Vành Quả Cán Nghiền Đất

Đồ Đồng Mỹ Nghệ

Tượng Bằng Đồng
Tượng Bằng Đồng
Tượng Bằng Đồng
Tượng Bằng Đồng
Tượng Bằng Đồng
Tượng Bằng Đồng
Tượng Bác Hồ
Tượng Bác Hồ
Đồ Thờ Bằng Đồng
Đồ Thờ Bằng Đồng
Đồ Thờ Bằng Đồng
Đồ Thờ Bằng Đồng
Đồ Thờ Bằng Đồng
Đồ Thờ Bằng Đồng
Đồ Thờ Bằng Đồng
Đồ Thờ Bằng Đồng
Đỉnh Đồng
Đỉnh Đồng
Đỉnh Đồng
Đỉnh Đồng
Đỉnh Đồng
Đỉnh Đồng
Đỉnh Đồng
Đỉnh Đồng
Đồ đồng mỹ nghệ
Đồ đồng mỹ nghệ
Đúc Theo Yêu Cầu
Đúc Theo Yêu Cầu
Đúc Theo Yêu Cầu
Đúc Theo Yêu Cầu
Đúc Theo Yêu Cầu
Đúc Theo Yêu Cầu