Cơ Khí Đúc

Đồ Đồng Mỹ Nghệ

thông tin liên hệ
Mr. Quang
Kinh Doanh - 0916 299 079

Vật Tư Khai Thác Đá

Hàm Nghiền Đá
Hàm Nghiền Đá
Côn Nghiền Đá
Côn Nghiền Đá
Buly - Bánh Đà
Buly - Bánh Đà
Lưỡi Gạt Xúc Lật
Lưỡi Gạt Xúc Lật
Chèn Hàm Nghiền Đá
Chèn Hàm Nghiền Đá
Trục Máy Búa
Trục Máy Búa
Răng Gầu Máy Xúc
Răng Gầu Máy Xúc
Sàng Phân Loại Đá
Sàng Phân Loại Đá
Búa Đập Máy Đá
Búa Đập Máy Đá
Sàng Đập Máy Đá
Sàng Đập Máy Đá
Buly - Bánh Đà
Buly - Bánh Đà
Trục Sàng Rung
Trục Sàng Rung